Geodetski Setovi

Geodetski Set N5 IMU

N5 IMU GNSS Prijamnik
R550 Data Kolektor
Softver za prikupljanje podataka SurvCE

Geodetski Set 30 IMU

T30 IMU GNSS Prijamnik
R550 Data Kolektor
Softver za prikupljanje podataka SurvCE

Geodetic Tool Set 300 Plus

T300 Plus GNSS Prijamnik
R200 Data Kolektor
Softver za prikupljanje podataka SurvCE

Geodetski Set 300

T300 GNSS Prijamnik
R200 Data Kolektor
Softver za prikupljanje podataka SurvCE

Sva prava pridržava GEOiNSTRUMENTS © 2021
GNSS tehnologija visoke preciznosti